Χαράξεις

Χάραξη είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε με μετρήσεις και κατάλληλους υπολογισμούς να μεταφέρουμε τις διαστάσεις ενός τεχνικού έργου από τα μελετητικά – κατασκευαστικά σχέδια στο έδαφος.

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε χαράξεις μεγάλων κατασκευαστικών έργων, τα τοπογραφικά όργανα και οι μέθοδοι πού χρησιμοποιούμε εξασφαλίζουν την ακρίβεια των σημείων χάραξης.

Αναλαμβάνουμε τις χαράξεις των:

  • Ορίων ιδιοκτησιών Εκσκαφών
  • Κατασκευών Στοιχείων
  • Έργων Οδοποιίας
  • Οριογραμμών Αιγιαλού & Παραλίας
  • Ρυμοτομικών - Οικοδομικών Γραμμών
  • Γραμμών Διανομής - Κατάτμησης
  • Σημείων Τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων