Τοπογραφικά διαγράμματα

Το τοπογραφικό διάγραμμα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, όπως αρκετοί νομίζουν, αλλά είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη.

Η μελέτη αυτή περιέχει:

 1. την έρευνα μηχανικού
 2. τις μετρήσεις πεδίου
 3. και τις εργασίες γραφείου

Συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών πού ορίζει ο σκοπός χρήσης τους. Επίσης διαθέτουμε πλήρη τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που εξασφαλίζει την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων.

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλων για:

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο
 • Χαρακτηρισμό Δασαρχείου
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Αδειοδότηση Αιολικών πάρκων

Η αμοιβή για την σύνταξη ενός τοπογραφικού εξαρτάται αφενός μεν από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου (έκταση, η κλίση του εδάφους, φυτοκάλυψη, υπάρχοντα κτίρια κ.α) αφετέρου δε και από τον σκοπό πού θα χρησιμοποιηθεί το τοπογραφικό.