Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Πότε απαιτείται νέα Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη:

  • Για κατοικίες, όταν λήξει το χρονικό όριο των 14 χρόνων από την προηγούμενη υπεύθυνη δήλωση.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, όταν λήξει το χρονικό όριο των 7 χρόνων.
  • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, όταν λήξει το χρονικό όριο των 2 χρόνων.
  • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, όταν λήξει το χρονικό όριο του 1 έτους.
  • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο(μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν την επανασύνδεση.
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της Εγκατάστασης.
  • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η Εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες(πλημμύρες, σεισμός) Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα(πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) Μετά από καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.
  • Σε κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης (προσθήκη γραμμών, επαύξηση ισχύος κλπ). metrel EUROTESTER XA METREL EUROTESTER XA

Το κόστος των πιστοποιητικών ξεκινάει από 50 ευρώ.