Εξοικονομώ κατ οίκον

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και υλοποιείται από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Έως και 25.000 ευρώ για την ανακαίνιση του σπιτιού σας μπορείτε να λάβετε μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ».

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν επιδότηση έως και 70% αλλά και άτοκο δάνειο για εργασίες που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος του νοικοκυριού τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ευρώ.

Η συνολική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει και τις 25.000 ευρώ.

 

Ποιες εργασίες ανακαίνισης καλύπτονται από το πρόγραμμα (δείτε αναλυτικά στην τελευταία παράγραφο του κειμένου)

  1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
  4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

  • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

  • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα

  • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Οι εργασίες θα εγκρίνονται μετά από συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Πότε και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για ένταξη στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»

Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει το 70% του ποσού των εργασιών ενώ το δάνειο θα δοθεί μέσω τραπεζών αλλά το επιτόκιο θα πληρωθεί 100% από το ΕΤΕΑΝ. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει ΚΑΙ επιδότηση ΚΑΙ άτοκο δάνειο, εφόσον το επιθυμεί.

Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Πόσα χρήματα μπορείτε να πάρετε

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ.

Παράδειγμα:

  1. Ένα σπίτι 100 τ.μ. λαμβάνει επιχορήγηση και άτοκο δάνειο (ή και τα δύο). Συνδυαστικά το ποσό αγγίζει τα 25.000 ευρώ.
  2. Ένα σπίτι 60 τ.μ. θα λάβει 15.000 ευρώ.

Η επιδότηση (έως 70%) καθορίζεται ποσοστιαία από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του νοικοκυριού.

Δηλαδή, όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% με προσαύξηση κατά 5% ανά παιδί.

 

Αναλυτικά όλες οι εργασίες που επιδοτούνται ανά κατηγορία

Για αντικατάσταση κουφωμάτων

Η παρέμβαση αφορά κατά βάση αλλά όχι αποκλειστικά θερμό – διακοπτόμενα κουφώματα με διπλά τζάμια. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του τζαμιού εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (πλαίσιο και τζάμι). Επιλέξιμη, επίσης, θα είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοίγματα προς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση επεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

Για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και νερού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται: Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.). Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

 

Συμπληρώστε τη φόρμα σήμερα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας άμεσα για περισσότερες πληροφορίες ή καλέστε μας στο 2105624398 & 6973886136