Αποτυπώσεις

Αποτύπωση είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για να βρεθούν οι συντεταγμένες, σε ορισμένο σύστημα αναφοράς, των χαρακτηριστικών σημείων ενός τεχνικού έργου ή τμήματος της γήινης επιφάνειας με σκοπό να αποδοθεί με πληρότητα η μορφή του.

Οι αποτυπώσεις γίνονται με τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας πού διασφαλίζουν την ακρίβεια και την ποιότητα των μετρήσεων.

Οι αποτυπώσεις πού αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

  • Τρισδιάστατη απεικόνιση του εδάφους
  • Ισοϋψείς καμπύλες
  • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους
  • Υπολογισμός όγκων
  • Αποτύπωση κατασκευαστικών έργων & σύνταξη σχεδίων as build
  • Ειδικές αποτυπώσεις ιστορικών και διατηρητέων κτιρίων, προστατευμένων και διατηρητέων συνόλων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
  • Τρισδιάστατες Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (όψεις – κατόψεις – τομές)