Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων - Αλλαγές Χρήσης

Αρχικά επισκεπτόμαστε το κατάστημα, αποτυπώνουμε τον χώρο και στη συνέχεια υποβάλουμε στην Πολεοδομία τα απαραίτητα σχέδια-έγγραφα για την έκδοση της Βεβαίωσης Κύριας Χρήσης. Εφόσον η νέα χρήση του καταστήματος διαφέρει από την προηγούμενη, προχωράμε σε έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης(π.χ. από κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος).