Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Τι είναι Ενεργειακό Πιστοποιητικό (Π.Ε.Α.);

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή αλλιώς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές (ειδικά πιστοποιημένοι μηχανικοί),μετά από διενέργεια επί τόπου αυτοψίας, με στόχο τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων ή τμημάτων τους και την κατάταξή τους σε ενεργειακή κλάση που έχουν προκαθοριστεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει ισχύ 10 έτη και αποτελεί στοιχείο ταυτότητας του ακινήτου. 

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Π.Ε.Α. στις ανταγωνιστικότερες τιμές τις αγοράς εντός μίας ημέρας. 

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.); 

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική : 

 • Αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. (ισχύει από 9/1/2011)
 • Νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ. (ισχύει από 9/1/2011)
 • Νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη  (σε ισχύει από 9/1/2012)
 • Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική για την ένταξη των κτηρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου (ισχύει από 9/1/2011).

Διαδικασία έκδοσης (Π.Ε.Α.) 

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 1. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
 2. Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου κ.α.).
 3. Ο επιθεωρητής πραγματοποιεί αυτοψία στο ακίνητο όπου ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
 4. Ο επιθεωρητής εκδίδει και παραδίδει το Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή 

Δικαιολογητικά έκδοσης (Π.Ε.Α.) 

 1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας (μόνο για κτήρια που έχουν ανεγερθεί προ 1983).
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (μόνο εάν έχει γίνει δήλωση).
 3. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (εάν υπάρχουν).
 4. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει).
 5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα.
 6. Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

Το κόστος των πιστοποιητικών ξεκινάει από 50 ευρώ.