Αυθαίρετα

Σε ισχύ από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 ο νέος νόμος 4178/13 με τίτλο "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις". Διαβάστε ποιες περιπτώσεις αυθαιρεσιών μπορούν να υπαχθούν στο νέο νόμο,τι προβλέπεται για τα αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στο νόμο 4014/11, έως πόσες δόσεις προβλέπει η νέα ρύθμιση, το ύψος των παραβόλων και των προστίμων.

Ποιες περιπτώσεις αυθαιρεσιών μπορούν να υπαχθούν στο νέο νόμο;

 • Όσες έχουν υλοποιηθεί έως τις 28 Ιουλίου 2011 (οπότε είχε κατατεθεί στη Βουλή ο νόμος 4014/11), και συγκεκριμένα:
 • Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας που υφίστανται πριν από το 1975. Για τη νομιμοποίησή τους, οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν παράβολο ύψους 500 ευρώ. Δεν πληρώνουν, δηλαδή, ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
 • Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 01/01/1983. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή του παραβόλου και του 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγή χρήσης που πραγματοποιήθηκε από 01/01/1983 έως 31/12/2003 και για τις οποίες καταβάλλεται το 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου.
 • Αυθαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31/12/2003 και πριν από τις 28 Ιουλίου 2011, για τις οποίες καταβάλλεται πρόστιμο και παράβολο.
 • Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως, π.χ, τοποθέτηση φούρνων, διακοσμητικών κρουνών σε ακάλυπτο χώρο, πέργκολες κ.λπ. Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ. Χωρίς, δηλαδή, την καταβολή ειδικού προστίμου.
 • Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης με παραβίαση μέχρι 40% κάλυψης και δόμησης και μέχρι 20% ύψους σε σύγκριση με την οικοδομική άδεια (σ.σ.: στα ποσοστά συνυπολογίζονται τα δηλωμένα αυθαίρετα και από παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις). Εξαιρούνται της κατεδάφισης για 30 χρόνια με την καταβολή παραβόλου και του ειδικού προστίμου και οριστικά μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι με την καταβολή μόνον παραβόλου ύψους 500 ευρώ νομιμοποιούνται όλες οι αυθαιρεσίες σε κατοικίες που υπήρχαν πριν από το 1975, όπως και όλες οι μικρού μεγέθους παραβάσεις.

Τι προβλέπεται για τα αυθαίρετα που έχουν ενταχθεί στο νόμο 4014/11.

Θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για ένταξη της υπόθεσης σας στις νέες ρυθμίσεις. Το ποσό του νέου προστίμου συμψηφίζεται με το ύψος των χρημάτων που θα πληρώνατε βάσει του προγενέστερου νομοθετήματος.

Σε περίπτωση που δεν έχετε αρχίσει ακόμα την αποπληρωμή. Το σύνολό των δόσεων επαναπροσδιορίζεται βάσει των ποσών που προβλέπει ο καινούργιος νόμος.

Εάν έχετε ξεκινήσει την αποπληρωμή των δόσεων. Το ποσό του προστίμου του Ν. 4014 συμψηφίζεται με αυτό του νέου νόμου. Εάν το πρόστιμο με τον νέο νόμο είναι μικρότερο, τα καταβληθέντα χρήματα αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά, έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός και συνεχίσετε κανονικά την αποπληρωμή των υπόλοιπων δόσεων. Βέβαια, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το ύψος του προστίμου του Ν. 4014/2011 είναι ισόποσο με αυτό της νέας ρύθμισης για τον μεγαλύτερο αριθμό των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί (με την παλαιά ρύθμιση).

Εάν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Μπορείτε να ενταχθείτε στις νέες διατάξεις, προκειμένου να είστε θωρακισμένοι έναντι προσφυγών στο ΣτΕ. Εάν προκύψει ότι το πρόστιμο που καταβάλατε είναι υψηλότερο από αυτό που θα πληρώνατε εάν νομιμοποιούσατε το αυθαίρετο με τον νέο νόμο, το Δημόσιο δεν σας επιστρέφει τη διαφορά.

Τα παράβολα ανά περίπτωση

Το ύψος του παραβόλου διαμορφώνεται από 500 ευρώ για μικρές αυθαιρεσίες έως 10.000 ευρώ για πολύ μεγάλα ακίνητα.

Αναλυτικά, προβλέπονται:

 • 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.
 • 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ.
 • 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ. 4 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.
 • 8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 και μέχρι 5.000 τ.μ.
 • 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 5.000

Οι πιθανές εκπτώσεις του νέου νόμου

Το ποσό του προστίμου μειώνεται:

 • 20% εάν πληρώσετε εφάπαξ το πρόστιμο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου.
 • 10% εάν καταβάλετε το 30% του προστίμου έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου εξαμήνου.
 • Έως 80% για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, ήτοι άτομα με συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας, χαμηλού εισοδήματος πολίτες, μακροχρόνια ανέργους, παλιννοστούντες, τριτέκνους και πολυτέκνους.
 • Έως 50% μέσω συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών επί κατασκευών προ του έτους 2003.

Ο αριθμός των δόσεων

Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου σε 17 εξαμηνιαίες, όχι κατ΄ ανάγκην ισόποσες, δόσεις, με το ποσό της εξαμηνιαίας δόσης να ανέρχεται στα 300 ευρώ και να αναλογεί σε μηνιαία καταβολή 50 ευρώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το νόμο από εδώ.